PHOTO SOURCE: visitopatija.com

Osamljeni samostan stotinama je godina bio jedina veća građevina u mjestu, pa je tako imao i ulogu škole, poprišta sudskih procesa, ali i sajma koji se održavao na blagdan zaštitnika grada sv. Jakova. Naziv za samostan, odnosno – opatiju, dao je ime i čitavom mjestu, koje se zadržalo do današnjih dana, a crkva i dalje stoji u njenom središtu.

Dobar poznavatelj prošlosti grada, Benediktinac je idealan suputnik za šetnju kroz povijest Opatije, osobito ono doba koje nije zapisano u povijesnim arhivima.